1. Generel information

1.1 Afslutning af Samarbejde: Ved opsigelse forpligter Molk Media sig til at fjerne eventuelle online værktøjer eller software, der tilhører Molk Media, primært software under Molk Medias egne licenser.

1.2 Betingelser for Aftale: Aftalevilkårene fastlægges gennem kommunikation mellem Kunden og Molk Media via mail, telefon eller skriftlige aftalepapirer såsom udviklingsaftaler, kravspecifikationer eller lignende.

1.3 Start af Køb: Kunden kan påbegynde et køb ved at acceptere Molk Medias tilbud, enten skriftligt eller mundtligt.

1.4 Manglende Kontakt under Projekt: Ved manglende kontakt med Kunden under et igangværende projekt kan Molk Media efter rimlig tid (14 dage) kræve hel eller delvis betaling for påbegyndt arbejde og eventuelle køb foretaget i forbindelse med projektet.

1.5 Betaling for Konsultationer: Molk Media kan ikke kræve betaling for indledende konsultationer, medmindre det er forudgående aftalt, eller hvis Kunden udebliver fra planlagte aftaler eller møder uden besked senest 4 timer før det planlagte møde.

1.6 Fejl og mangler: Kunden har som udgangspunkt 30 dage til at nøje gennemgå leverancer fra Molk Media og sikre, at de opfylder ønsker og krav. Eventuelle fejl eller mangler skal påpeges inden for denne periode til kundens kontaktperson. Efterfølgende får kunden yderligere 30 dage til at gennemgå den reviderede levering.

Kunden har mulighed for at anmode om ekstra tid til gennemgang ved at kontakte sin dedikerede kontaktperson. Anmodningen skal indeholde en begrundelse for de ekstra dage samt det ønskede antal.

2. Ophavsret / Fuldmagt

2.1 Ophavsret: Når det fulde beløb for arbejdet er betalt, overgår alle rettigheder til Kunden. Molk Media blander sig ikke i, hvad Kunden ønsker at gøre med design eller features.

2.2 Domæneejerskab: Kunden har fuldt ejerskab over eventuelle domæner, som de lader Molk Media administrere. Ved ønske skal alle domæner returneres inden for en rimelig tidsramme.

Denne kontrakt er bindende for begge parter og træder i kraft fra accept af Molk Medias tilbud. Enhver ændring eller tilføjelse til denne kontrakt skal være skriftlig og underskrevet af begge parter for at være gyldig.

3. Ansvarsbegrænsning:

3.1 Hackerangreb og Nedbrud: Molk Media kan ikke holdes ansvarlig for tabt indtjening, økonomisk tab eller skader som følge af hackerangreb eller nedbrud. Kunden accepterer også, at Molk Media ikke kan holdes ansvarlig for konsekvenserne af sådanne angreb eller nedbrud, herunder tab af data eller skade på omdømme. Kunden er ansvarlig for at træffe passende foranstaltninger for at minimere skader ved et eventuelt nedbrud eller angreb.

4. Force Majeure:

4.1 Generelt: Ingen af parterne vil blive holdt ansvarlig for manglende opfyldelse af deres forpligtelser som følge af force majeure-hændelser. Force majeure-hændelser omfatter, men er ikke begrænset til, naturkatastrofer, krig, strejker, politiske uroligheder eller andre uforudsigelige omstændigheder uden for deres kontrol.

5. Jurisdiktion:

5.1 Tvister: Enhver tvist eller uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres i overensstemmelse med dansk lovgivning og underlagt domstolene i Danmark.

 

Bliv ringet op indenfor

1 time

Vi sidder lige nu klar til at hjælpe dig

Vi ringer dig kun op denne ene gang, vi må ikke bruge dit nummer til yderligere markedsførning eller salg.

Lad os starte en dialogue

Det er helt uforpligtende.